Wilt u uw bestelde onderdeel of accessoire retourneren? Geen probleem! Bij FixPart kunt u (als consument) tot 14 dagen na ontvangst de bestelling retourneren. U krijgt bij retournering binnen enkele dagen uw geld weer terug!

Hoe werkt retourneren?

  1. Meld uw retour aan via dit formulier
  2. Wacht op de retour instructies via mail
  3. Verpak en verzend het product inclusief de originele productverpakking
  4. We betalen u binnen enkele dagen terug

Retour aanvragen

Belangrijk
Het product dient compleet en (voor zover mogelijk) in oorspronkelijke en onbeschadigde staat te worden geretourneerd, zo ook de productverpakking. De productverpakking moet inclusief alle productstickers terug worden verzonden en mag niet worden gebruikt als verzenddoos.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons ook via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten voor heenzending (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bij producten waarvan de verzegeling van de verpakking is verbroken (denk aan verzegelde elektrische modules) kunnen wij een waardevermindering in rekening brengen. Reden hiervan is dat wij bij deze producten niet kunnen garanderen dat deze nog volledig naar behoren werken en deze door ons niet meer kunnen worden verkocht. Verzegelde producten worden vóór verzending ten alle tijde volledig door de fabrikant getest waarmee werking van het product vóór verzegeling kan worden gegarandeerd.

Garantie

Op al onze producten is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product geen gebreken hoort te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik.