Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Zoolt B.V. is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Zoolt B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Zoolt B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Disclaimer

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website. Het is niet toegestaan deze website te framen.

Deze copyright en disclaimer zijn van toepassing op de diensten van Zoolt B.V. en FixPart (fixpart.nl). Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het copyright en de disclaimer te accepteren.